Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1827_INFORMACJA_URZEDNIKA_WYBORCZEGO_O_PELNIENIU_DYZUROW.pdf