Więcej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1788_OGLOSZENIE_KOMISJA_21.05.2020_r..pdf