Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1786_OGLOSZENIE_KOMISJA_rewizyjna_22.05.2020_r..pdf