Zgodnie z ogłoszonymi warsztatami szycia maseczek, przedstawiamy Wam nasze pierwsze efekty. Około 100 maseczek trafiło w pierwszej kolejności do dzieci w wieku przedszkolnym. Przekazaliśmy je do Przedszkola Samorządowego w Kolnie z filią w Bęsi, oraz dla P. Sołtys miejscowości Lutr, możecie zgłaszać się Państwo po ich odbiór. Kolejne 30 maseczek trafiło do pracowników Przedszkola Samorządowego w Kolnie, Urzędu Gminy Kolno oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. Już kompletujemy kolejna dostawę maseczek z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Poinformujemy Was o sposobie odbioru.
 
Przesyłamy gorące i zdrowe uściski :)
Załoga GOK w Kolnie