INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO O MAILOWYM PEŁNIENIU DYŻURÓW I ZGŁOSZENIACH DO OKW

Informacja PKW o sposobie zgłaszania członków do obwodowych komisji wyborczych