W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 16.03.2020r. do odwołania Urząd Gminy Kolno nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Prosimy o załatwianie spraw poprzez środki komunikacji elektronicznej:

- ePUAP

- e-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl

Numery telefonów do Urzędu Gminy Kolno

- 89 716 32 26

- 89 716 32 13

- 89 716 32 67

- 89 716 39 13

Osobiście będzie można jedynie załatwiać sprawy związane z rejestracją zgonów i urodzeń. W tym celu należy bezwzględnie wcześniej skontaktować się z Kierownikiem USC pod nr telefonu:

- 89 716 32 12

- 89 716 32 26