W dniu 20 grudnia 2019 r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

1.            Uchwała Nr XVII/75/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

2.            Uchwała Nr XVII/76/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 28 listopada 2019 r. na działalność Wójta Gminy Kolno.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja