W dniu 19 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Kolno odbyła się uroczystość przekazania na ręce Wójta Gminy Kolno Pana Piotra Szulca Betlejemskiego Światła Pokoju. Światła, które daje moc! Światło Pokoju przekazała Komendant Hufca ZHP w Biskupcu Pani Agata Kowalska. Betlejemskie Światło Pokoju organizowane jest przez ZHP od 1991 roku. Sam moment odpalania światła w Betlejem jest wyjątkowy, gdyż w tym momencie ludzie potrafią zatrzymać się na chwilę, powstrzymać od złości i gniewu. Światło, niesione w lampionach, trafiając do szkół, urzędów, parafii, szpitali, domów, jest symbolem braterstwa, pokoju, wzajemnego zrozumienia i pojednania między narodami.