Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1526_OGLOSZENIE_Posiedzenie_Komisji_skarg_2C_wnioskow_i_petycji_Rady_Gminy_Kolno.pdf