Trwają roboty budowlane inwestycji pn. „Remont zabytkowego wiatraka w Bęsi usytuowanego na działce o nr geodezyjnym 303/2 obręb Bęsia, gm, Kolno – Etap I”.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z przebiegu prac: