W dniu 30 października 2019 r. odbyła się XV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwałę Nr XV/62/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2031.
  2. Uchwałę Nr XV/63/2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.

              

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

 https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja