W dniu 25 października 2019 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr XIV/60/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Tejstymy dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. Uchwałę Nr XIV/61/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Wólka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

      Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

      http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja