W dniu 7 października 2019 r. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwałę Nr XIII/55/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2031.
  2. Uchwałę Nr XIII/56/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.
  3. Uchwałę Nr XIII/57/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  4. Uchwałę Nr XIII/58/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kolnie.
  5. Uchwałę Nr XIII/59/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Otry dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

              

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja