W dniu 28 września 2019r. w Kolnie odbyło się Rodzinne Pożegnanie Lata zorganizowane przez uczestników projektu „Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie”. Projekt jest realizowany w ramach współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie a Federacją Organizacji Socjalnych FOS-a z Olsztyna. W ramach wspólnych działań uczestnicy projektu brali udział w różnorodnych szkoleniach, spotkaniach ze specjalistami m.in. z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem, byli kierowani również na staże do pracodawców. Jednym z końcowych elementów projektu było przygotowanie Inicjatywy skierowanej do rodzin z dziećmi, która odbyła się w ostatnią sobotę września. Uczestnicy spotkania brali udział w licznych grach i zabawach przygotowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie. Poczęstunek przygotowali uczestnicy projektu wraz z pracownikami FOS-y, którzy odpowiadali za całokształt Inicjatywy. W spotkaniu brał udział również Wójt Gminy Kolno Pan Piotr Szulc, który czynnie uczestniczył w licznie organizowanych konkursach. Śmiechu i zabawy było tego dnia bardzo, bardzo wiele.

Organizatorzy: uczestnicy projektu, pracownicy GOK, GOPS, FOS-a.