W dniu 04.10.2019 roku Wójt Gminy Kolno Piotr Szulc podpisał umowę na realizację zamówienia publicznego polegającego na „Remoncie zabytkowego wiatraka w Bęsi usytuowanego na działce o nr geodezyjnym 303/2 obręb Bęsia, gm, Kolno – Etap I”. Umowa została podpisana z Panem Jerzym Nadziakiem reprezentującym Firmę Remontowo-Budowlaną „ALPINA”. Koszt wykonania zamówienia publicznego to 180.000,00 zł brutto.

Wiatrak w Bęsi to wiatrak typu „holender” wybudowany w 1910 r. Wykonane prace remontowe w etapie I będą służyły przede wszystkim zahamowaniu procesu jego destrukcji. Prace związane z remontem pokrycia kopuły wiatraka oraz ścian polegać będą na: wymianie uszkodzonych drewnianych belek konstrukcji kopuły, naprawie krążyn stałych, ogrzybieniu, uzupełnieniu ubytków, impregnacji elementów drewnianych, ułożeniu membrany dachowej oraz wymianie pokrycia z gontu. Ponadto wykonana zostanie nowa instalacja odgromowa wiatraka.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym pozyskanym od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotacja celowa) oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dotacja celowa).

JMGIMG 1242 10 04 2019

JMGIMG 1245 10 04 2019