Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1406_informacja_o_zmianie_numeru_rachunku_bankowego_dotyczacego_wplat_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.pdf