Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie podadresem:

http://bipgops.kolno-gmina.pl/10004/Aktualnosci/