Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1351_Zebranie_Wiejskie_Mieszkancow_Solectwa_Tarniny.pdf