Dzisiaj 30 sierpnia 2019 r. w Kolnie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Kolno reprezentowaną przez Wójta Gminy - Piotra Szulca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, reprezentowaną przez Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP - bryg. Sergiusza Dłuskiego oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lutrach reprezentowaną przez Prezesa OSP – dh Tomasza Milewicza dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutrach do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

W spotkaniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP – starszy kapitan Łukasz Jasiński, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kolnie - Pan Tomasz Jarmużewski oraz reprezentanci OSP Barczewko - Prezes Pan Marcin Waśniewski wraz z Naczelnikiem Panem Jackiem Jackiewiczem, którzy przekazali dla OSP w Lutrach na ręce Prezesa Pana Tomasza Milewicza oraz Naczelnika Pana Dariusza Chodania lekki sprzęt hydrauliczny.