Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1331_Ogloszenie_o_zwolaniu_XISesji_Rady_Gminy_Kolno_w_dniu_29_sierpnia_2019_r..pdf