W dniu 5 czerwca 2019 r. odbyła się VIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr VIII/36/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2030.
  2. Uchwała Nr VIII/37/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja