Więcej informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1127_OGLOSZENIE_KOMISJA_rewizyjna_20.05.2019_r..pdf