Więcej informacji w Regulaminie Konkursu:

Konkurs plastyczny regulamin Dni Rodziny 2019