Więcej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/58/Zarzadzenia_Wojta/

oraz

http://bip.kolno-gmina.pl/przetargi/29/status/