W dniu 26 kwietnia 2019 r. odbyła się VI Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały :

  1. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2030.
  2. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.
  3. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 7 marca 2019 r. przez Panią Krystynę Krasuską na działalność Wójta Gminy Kolno.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja