Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1073_Ogloszenie_Posiedzenie_Polaczonych_Komisji.pdf