Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/2/12/Stanowisko_urzednicze_ds__budownictwa_i_inwestycji_2C_gospodarki_komunalnej_i_mieszkaniowej_oraz_drog_gminnych/