Więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/1040_zebrania_wiejskie_-_ogloszenie_Wolka.pdf