Więcej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/976_Zebranie_Wiejskie_Mieszkancow_Solectwa_Tarniny.pdf