Więcej na stronie internetowej pod adresem

http://bip.kolno-gmina.pl/112/Konsultacje_Spoleczne/