Dobiega końca przebudowa odcinka o długości 2,366 km drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, mająca na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej Mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej, poprzez przebudowę, poszerzenie i połączenie drogi powiatowej z drogą krajową Nr 57 w miejscowości Tejstymy.

http://psd.olsztyn.pl/html/kruzy.php