JMGslider 03 06 2018

Wzorem lat ubiegłych Powiat Olsztyński ogłasza eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, organizowanego przez Fundację „Świat na Tak” w Warszawie. Zgłoszenia można przesyłać do 13 marca 2017 r.

Ideą konkursu jest wyróżnienie młodych ludzi (do 19 roku życia), którzy swój wolny czas poświęcają na pomoc kolegom i osobom potrzebującym, nawiązują kontakty z dziećmi z domów dziecka, osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, hospicjach, a także współpracują z organizacjami. Zgodnie z regulaminem konkursu, na wyróżnienie zasługują postawy: podejmowanie inicjatyw wolontariackich na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do aktywności prospołecznej, działanie przeciw przemocy i agresji w szkole, a także aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Warunkiem koniecznym pozytywnej kwalifikacji kandydata jest wysoka kultura osobista, brak nałogów i ogólnie pojęta nienaganna postawa w życiu codziennym. Kandydata powinny cechować: odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania.

Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://www.powiat-olsztynski.pl/osmiu-wspanialych-eliminacje-opwiatowe