W grudniu zakończono II cykl szkoleń E-Kompetencje Bez Barier, który ma na celu podnoszenie umiejętności obsługi komputera.

Dla grup z Lutr oraz z Kolna zostały wręczone certyfikaty ukończenia kursu potwierdzające nabycie umiejętności obsługi komputera z dostępem do sieci internet.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pozytywnego ukończenia kursu!