Więcej informacji pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/43/Wspolpraca_z_organizacjami_pozarzadowymi/