W dniu 31.08.2017 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Kolno.

Podczas obrad XXVIII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

1) Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Kolno na lata 2017-2026.

2) Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Kolno na 2017 rok.

3) Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kolno do realizacji projektu „Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie”, zabezpieczenia środków na jego realizację oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do realizacji powyższego projektu.

4) Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie planu finansowania w 2017 r. form doskonalenia

zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności

i formy kształcenia w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli.

5) Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych

Gminy Kolno.

6) Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie określenia przeznaczenia mienia przekształcanego

Zespołu Szkół w Kolnie oraz przyjęcia należności i zobowiązań przez Szkołę Podstawową

im. Jana Pawła II w Kolnie.

7) Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej,

finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy.

 

IMG 9091 08 31 2017

IMG 9092 08 31 2017

IMG 9094 08 31 2017

IMG 9095 08 31 2017

IMG 9096 08 31 2017