Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/2/3/Stanowisko_urzednicze_ds__kadr/