1

Wójt Gminy Kolno podpisał dziś 14 czerwca 2017r. umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Likwidacja barszczu Sosnowskiego w Gminie Kolno” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie, w wysokości 18 418,64 zł. To 100% całkowitego kosztu usługi. W ramach zadania zostanie zastosowana metoda mieszana (koszenie i opryski). Mechaniczna 2-krotne wykaszanie na najniższych piętrach rośliny, a następnie walka chemiczna. Niszczenie mechaniczne   jako pojedyncza metoda - przeprowadzone zostanie wyłącznie na obszarach na, których sąsiedztwo ze zbiornikami wodnymi i inne uwarunkowania uniemożliwiają użycie środka chemicznego i polegać będzie na jak najniższym (2-krotnym) wykoszeniu zwalczanych roślin

Likwidacja barszczu Sosnowskiego, który jest ogromnym problemem w naszej gminie, pozwoli pozbyć się tego inwazyjnego gatunku obcego, zagrażającego zdrowiu ludzi, zwierząt oraz rodzimej przyrodzie. Znajduje się on na liście roślin gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. W miejscach występowania na zinwentaryzowanym terenie Gminy Kolno rośnie zwykle masowo, przez co zróżnicowanie gatunkowe w tych miejscach spada o ok. 2/3 w porównaniu do analogicznych siedlisk wolnych od barszczu. Masywne rośliny zatrzymują 80% światła, tak że występując na siedliskach otwartych, powodują ustępowanie gatunków światłolubnych. Barszcze, masowo rosnąc na brzegach wód, niekorzystnie oddziałują na faunę żyjącą w tym samym siedlisku, poza tym przyczyniają się do zwiększenia erozji brzegów, ponieważ wypierają wzmacniające brzegi rośliny kłączowe. Ponadto Zawarte w wodnistym soku oraz w wydzielinie włosków gruczołowych kumaryny stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Związki te w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego, powodują oparzenia II i III stopnia. Roślina może powodować oparzenia także u zwierząt hodowlanych, np. wymion krów mlecznych. Likwidacja barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Kolno pozwoli pozbyć się przede wszystkim zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, a dodatkowo włoski na liściach i łodygach wydzielają substancję parzącą. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie zanikające blizny oraz zapalenie spojówek. Działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla alergików i dzieci. Ta negatywna cecha barszczu Sosnowskiego spowodowała konieczność intensywnego zwalczania tego chwastu, ze względu na problemy naszych Mieszkańców i jego złą sławę barszczu na terenie Gminy Kolno, o czym informują nas Radni i Sołtysi.