Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Kolno z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2017r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych znajduje się pod linkiem:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/64_Zarzadzenie_Nr_18_2017_Wojta_Gminy_Kolno_z_dnia_2017_roku.pdf

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno.