Więcej informacji znajduje się pod zakładką:

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/59_Obwieszczenie_Gminnej_Komisji_Wyborczej_w_Kolnie_z_dnia_23_lutego_2017_r._o_obsadzeniu_mandatu_radnego_w_wyborach_uzupelniajacych_do_Rady_Gminy_Kolno.pdf