Opisane i opatrzone zgodami i oświadczeniami prace należy zgłaszać/zostawiać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie do 1 czerwca 20022 r.

Regulamin, szczegóły konkursów oraz potrzebne zgody i oświadczenia: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/7528-regionalne-dni-rodziny-dwa-konkursy

KonkursDniRodziny2022JPG