plakat A3

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

Karta oceny

Informacja RODO - uczestnik

Informacja RODO - zespół

Oświadczenie o pełnoletności