W dniu 4 lipca 2021r. w Kościele w Lutrach odbył się koncert muzyki kameralnej w wykonaniu Zespołu Pro Musica Antiqua. Muzycy wystąpili w składzie:

  • Leszek Szarzyński – flet
  • Jerzy Szafrański – obój, rożek angielski, obój miłosny
  • Wojciech Orawiec – fagot
  • Łukasz Jóźwiak – fortepian
  • Ewa Alchimowicz-Wójcik – sopran

Koncert prowadził prof.: Leszek Szarzyński.

W programiewykonywano utwory od baroku do współczesności.

Zgromadzona publiczność żywo reagowała na muzykę. Nie obyło się oczywiście bez bisów, co świadczy, że wybrane utwory i ich wykonanie trafiły w gusta odbiorców. Muzycy byli pod wrażeniem świetnej atmosfery wśród publiczności jak i akustyki Kościoła.

Podziękowania należą się Ks. Proboszczowi Lechowi Kozikowskiemu za wyrażenie zgody na udostępnienie świątyni na koncert, oraz za życzliwość jaką okazał muzykom i zgromadzonemu audytorium.