Wójt Gminy Kolno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Kolnie.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem: https://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/2/35/Dyrektor_Przedszkola_Samorzadowego_w_Kolnie/