Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kolnie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Samorządowego w Kolnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kolno w okresie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. rodzice/opiekunowie mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 515494410.