W sobotnie południe, 11 lutego 2023 roku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się XXV Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Mimo chłodnej, deszczowej aury w gmachu przy ulicy Bartosza Głowackiego zgromadzili się ludzie chętni nieść pomoc potrzebującym.

Beneficjentem tegorocznej, jubileuszowej Wenty była jedyna na terenie naszej gminy placówka zajmująca się edukacją, opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach.

Tę niezwykłą uroczystość patronatem honorowym objął Wójt Gminy Kolno, Pan Piotr Szulc, który gościł na Wencie wraz z Sekretarz Gminy, Panią Beatą Harań i Przewodniczącą Rady Gminy Kolno, Panią Krystyną Krasuską i Radnymi.

Pan Wójt podarował na Wentę wyrzeźbionego w drewnie świątka, który w zestawie z obrazem „Kot" autorstwa Iwony Pietruszewskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie został wylicytowany za 400 zł. Radni Gminy Kolno zasilili Wentę kwotą 2350 zł, w tym zakupiony lot awionetką nad Warmią został wylicytowany za kwotę 1600 zł. Przedstawiciele Gminy Kolno brali czynny udział w licytacjach oraz loterii fantowej. Panu Wójtowi dopisało szczęście i wylosował pielgrzymkę do Rzymu.

W przeddzień Wenty w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się kiermasz ciast, z którego dochód w kwocie 1225 zł przekazany został Beneficjentowi. Dzięki Darczyńcom i Gościom podczas uroczystości udało się zebrać rekordową kwotę ponad 80 tysięcy złotych.