MATURZYSTO!!!
Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku stacjonarnych
(dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny
byłego pracownika PPGR powinieneś to przeczytać!