14 – 31 sierpnia 2017 roku to termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z powiatu olsztyńskiego, ustalony przez Zarząd Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Samorząd Powiatu Olsztyńskiego, na wsparcie finansowe najzdolniejszej młodzieży w roku szkolno-akademickim 2017/2018, przeznaczy 48 tys. zł.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjów, młodzież szkól średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25-go roku życia.

Stypendium naukowo-sportowe lub artystyczno-socjalne mogą otrzymać osoby osiągające dobre wyniki w nauce. – Chodzi o średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00. Przyszli stypendyści powinni także być finalistami olimpiad i konkursów lub mieć udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe – mówi prezes Fundacji Monika Hausman-Pniewska.

 

Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://www.powiat-olsztynski.pl/fundacja-wyznaczyla-date-skladania-wnioskow-o-stypendia