1 Strona 1

1 Strona 2

1 Strona 3

 

Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy dopuszczającej udział dzieci do lat 18 w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych