WÓJT GMINY KOLNO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOLNIE

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl

w zakładce: Konkursy i Nabory na stanowiska