Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno !

Przez miesiąc wrzesień istnieje możliwość zgłaszania uwag i propozycji zmian w  funkcjonowaniu Publicznego Transportu Zbiorowego funkcjonującego na terenie gminy.

Informujemy, że do końca września można zgłaszać ewentualne uwagi, sugestie i propozycje zmian dot. komunikacji publicznej. Wszelkie propozycje zmian prosimy zgłaszać e-mailowo na adres: zarzadzanie.kryzysowe@kolno-gmina.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w  Kolnie – Kolno 33, 11- 311 Kolno. Złożone wnioski i uwagi z pewnością ułatwią nam prace związane z udoskonaleniem komunikacji w ramach funkcjonującego Publicznego Transportu Zbiorowego.